Skanörs MK:s hemsida är numera nedlagd / inaktiv.

 

Vi hänvisar till:

 

Limhamns MK: www.limhamnsmk.se

Vår Facebooksida: www.facebook.com/skanorsmk